De Eglantier Apeldoorn

Expertise(s)

Opdrachtgever(s)

  • De Woonmensen

Locatie

  • Apeldoorn

Status

  • Gerealiseerd

Apeldoorn, Verduurzaming De Eglantier

Kracht: Verduurzaming, midden in een winkelcentrum, intensieve afstemming met bewoners én winkeliers, complexe logistiek

De 63 woningen zijn gesitueerd boven de winkels in het winkelcentrum De Eglantier, het winkelhart van de wijk De Maten. De woningen worden de komende maanden zowel binnen als buiten onder handen genomen. Zo worden onder meer de gevels van de woningen nageïsoleerd en de daken, dakkapellen, goten en hemelwaterafvoeren vervangen. Ook de voor- en achterdeuren en ramen worden inclusief beglazing en tochtwering vervangen. De woningen krijgen een CO2-gestuurd ventilatiesysteem en worden aangesloten op het collectief verwarmingssysteem, en worden voorzien van zonnepanelen. Na de werkzaamheden zijn de woningen comfortabeler en energiezuiniger. Daarnaast worden er brandwerende maatregelen getroffen en worden de gevels gereinigd, daar waar nodig hersteld en worden de gevelkozijnen geschilderd.

Tijdens de planvorming is een klankbordgroep met bewoners samengesteld. Zij hebben actief meegedacht. In het definitieve plan is dan ook rekening gehouden met hun wensen en inbreng. Voordat de werkzaamheden van start konden gaan is door de Woonmensen en Trebbe een intensief communicatietraject met de bewoners opgestart. Verschillende inloopmiddagen, informatieboekjes en huisbezoeken maakten hier onderdeel van uit. Inmiddels is ruim 70% van de bewoners akkoord met de plannen en kunnen we starten.

Bijzonder is dat de woningen gesitueerd zijn boven de winkels van winkelcentrum De Eglantier; één van de grootste winkelcentra in Apeldoorn. De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het winkelcentrum geopend is, dit vraagt om een uitgekiende bouwplaatslogistiek waarbij veel overleg en afstemming met de winkeliers plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen getroffen zodat het winkelend publiek ongestoord veilig kan blijven winkelen.

Deel dit project op social media