Almere De Deining

Opdrachtgever(s)

  • GoedeStede

Architect(en)

Locatie

  • Almere

Status

  • Gerealiseerd

20 woningen De Deining Almere

Kracht: herstructurering, huurwoningen, bewonersparticipatie, wonen in een hof, Gevelklaar, ketensamenwerking

In de Deining Almere op de locatie waar voorheen een basisschool stond ontwikkelde en realiseert Trebbe 20 sociale huurwoningen in opdracht van GoedeStede. De ontwikkeling is tot stand gekomen vanuit een intensieve ketensamenwerking met GoedeStede. De ontwikkeling omvat 20 sociale huurwoningen gesitueerd rondom een hof. De toekomstige bewoners participeerden gedurende het ontwerptraject en dachten mee over het ontwerp van de woningen en de inrichting van de buitenruimte.

Over de woningen
Het plan omvat 19 driekamer seniorenwoningen met een kap en 1 tweekamer seniorenwoning met een plat dak. De woonkamer, slaapkamer en badkamer bevinden zich op de begane grond. Op de eerste verdieping bevindt zich een extra (slaap)kamer met wastafel. Beltman Architecten uit Enschede is erin geslaagd de woningen goed in te passen in de bestaande omgeving en de woningen een eigen identiteit mee te geven. Zo sluit de kleurstelling van de woningen aan op de omliggende bebouwing. De gevels van de woningen zijn voorzien van metselwerkaccenten en kleurvlakken. De woningen worden zeer goed geïsoleerd en elektrisch verwarmd door middel van radiatoren. Samen met de uitgekiende vraaggestuurde mechanische ventilatie (box) met CO²-sensor in de woonkamer en slaapkamer zorgt dit voor een fijn binnenklimaat. Het warmwater is geregeld met een warmtepompboiler. Voor de opwekking van energie worden zonnepanelen geplaatst.

Bijzonder aan de bouw van de woningen is dat het ‘Gevelklaar’-concept van Spaansen wordt ingezet. Zo krijgen de woningen gevels van Gevelklaar. Dit zijn gevels die geprefabriceerd zijn in een fabriek. Dit systeem bestaat uit geïsoleerde prefab gevels met ingestorte kozijnen en keramische steenstrips. Uniek is dat de steenstrips volledig gerobotiseerd worden aangebracht. Hierdoor ontstaat een authentieke gevel waardoor het vertrouwde straatbeeld van gemetselde woningen in tact blijft. Doordat de hele productie in de fabriek bij Spaansen plaatsvindt kan Trebbe sneller en efficiënter bouwen. Naast tijdswinst, levert het bouwen met Gevelklaar meer voordelen op zoals minder overlast voor de omgeving en minder CO²-uitstoot tijdens de bouw door reductie van de transportbewegingen op de bouwplaats. Ook wordt het toenemende tekort aan goede vakmensen ondervangen.

Deel dit project op social media