Op de plek van het huidige woonzorgcentrum in Almelo wordt in twee fases een nieuw woonzorgcentrum Eugeria gebouwd. Hier biedt Carintreggeland zorg en welzijn aan voor in totaal 156 bewoners. Dit zijn 36 plaatsen voor ouderen met dementie, 36 plaatsen voor ouderen met psychiatrische problematiek en 60 plaatsen voor bewoners met lichamelijke beperkingen. Daarnaast komen er in een hotelachtige ambiance 24 revalidatiekamers met goede behandelfaciliteiten. Centraal in het gebouw is een ontmoetingsruimte waar de bewoners kunnen genieten van eten en drinken en die ruimte biedt aan allerlei activiteiten. Ook komen er werkruimtes voor ondersteunende diensten. Alle cliënten beschikken in de nieuwbouw over een eigen zit/slaapkamer, een gemeenschappelijke huiskamer en uitgebreide welzijnsvoorzieningen.

Het grote terrein van Eugeria is herontwikkeld om te voldoen aan de woon- en zorgeisen van deze tijd. Op het terrein stonden verschillende verpleegzorggebouwen, die gefaseerd gesloopt zijn. Opdrachtgevers Carinth Reggelandgroep en Twinta hebben een nieuwe zorgvisie voor ogen. De nieuwe zorgvisie gaat uit van 'zo gewoon mogelijk wonen'. Het nieuwe zorgconcept kenmerkt zich dan ook door een grotere autonomie dan voorheen. De visie is doorontwikkeld in het landschapsplan, hier staan de sociale contacten en beweging centraal. Nu het wonen individualiseert is daar nog meer behoefte aan. De opzet is voorzien in 156 intramurale plaatsen (verdeeld over vier gebouwen) voor psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. Deze gebouwen staan solitair in de groene ruimte. Aan één kant bevindt zich een centraal gebouw met revalidatie- en centrale voorzieningen.

In de media

Stedenbouw, 22 september 2016

 

 

Almelo, Eugeria

 

 

Trebbe algemeen

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

info@trebbe.nl 088 259 00 00