Privacyverklaring Trebbe Groep B.V.

Trebbe Groep, gevestigd aan Tubantiasingel 63 7514 AB Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens vindt u hier.

Of u nu een klant, relatie, medewerker of sollicitant bent. Uw privacy vinden we belangrijk en nemen wij serieus. Wij garanderen u dat wij uw gegevens vertrouwelijk en met de grootste zorg behandelen.

Welke persoonsgegevens we bewaren

Wij verzamelen (persoons)gegevens van:

  •    geïnteresseerden;
  •    klanten;
  •    relaties;
  •    medewerkers;
  •    sollicitanten.

Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens. Alleen die gegevens die we echt nodig hebben om u goed van dienst te zijn. In enkele gevallen moeten wij aanvullende gegevens van u verzamelen, zodat we voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Trebbe Groep deelt uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een juridisch geldige verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst omschrijven wij hoe deze bedrijven uw gegevens moeten verwerken. Zo kunnen wij u garanderen dat ook die partijen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw gegevens omgaan. Wij zijn en blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trebbe Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze website bijhouden, zodat we onze website nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

  •    aan te passen
  •    te wissen
  •    over te dragen aan iemand anders

Stuur uw verzoek naar privacy@trebbe.nl, dan maken wij het voor u in orde. Stuurt u bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo weten wij zeker dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 088 259 00 00 of via privacy@trebbe.nl

Wijzigingen

Enschede, 24 mei 2018