De jaarplannen

Onze ambitie

Om richting te geven aan onze ambitie, werkt Trebbe met een ondernemingsplan. In dit plan staat onze strategische koers omschreven. De afdelingen en kenniscentra maken de tactische vertaling van deze koers in hun afdelingsplannen. De afdelingsplannen worden doorvertaald naar jaarplannen, hierin staan gerichte acties. Zo werken we samen aan het verwezenlijken van onze doelen.

Hieronder vind je belangrijkste highlights van de jaarplannen 2022 per afdeling of kenniscentrum.

Acquisitie

 • Visie vormen acquisitie
 • Plan / organisatiemodel vaststellen

BestaandWonen, Wouter Huuskes / Eric van der Ploeg

 • Werkgeluk
 • Efficiënte prijsvorming
 • Kwaliteitsbeheersing

Communicatie, Sara Pouwels

 • Verbinding en trots als rode draad
 • Versterken cultuur
 • Expliciet maken van verschillende ontwikkelingen zoals BIM, industrialisatie, digitalisering, cultuur

Controlling, Laurens Olde Norkamp

 • Digitalisering proces inkoopfacturen
 • Managementrapportages
 • Kostenbewaking kopersmeerwerk

Digitalisering & Datamanagement, Martijn Trebbe

 • Inrichting DocumentManagementSysteem ten behoeve van projecten
 • Uitrol eerste dashboards PowerBI
 • Opleverproces digitaliseren

Directie, Hein Trebbe jr. & Marinus den Harder

 • Kostprijs kennen en beheersen
 • Cultuur en leiderschap
 • Nieuw ondernemingsplan

HR, Jolanda Strijk

 • Processen / procedures
 • Strategische personeelsplanning
 • Fiscale voordelen medewerkers

ICT, Marcel Berghuis

 • Security, continu aandachtpunt om ongestoord met onze programmatuur en gegevens te kunnen werken
 • Overgang naar de Cloud
 • Autodesk; stapsgewijs verder invoeren

KAM, Jos Roesthuis

 • Behoud van alle certificeringen
 • Verbeteren kwaliteitsborging
 • Verbeteren / aandacht MVO / Milieu
 • Veiligheid; 0 ongevallen

Kernteam Concepten, Nico Blaauw

 • De basis op orde en compleet; o.a. handboeken, basisplanningen en -processen
 • Nieuwe types uitwerken; kleinere woningen en appartementen, zorgappartementen
 • Innovatie; industrialisatie van casco, gevel en afbouw, verder verduurzamen

Legal, Michel Bergman

 • Standaardiseren juridische tendercheck
 • Updaten van de juridische standaarddocumenten
 • Opstellen van nu nog ontbrekende modelcontracten

Materieeldienst, Robert Hollegien

 • Verduurzamen bouwlocaties
 • Vereenvoudigen administratieve processen
 • Ontzorgen bouwplaatsmanagement

Projectontwikkeling / Vakgroep PO, Hein Stooker

 • Procesverbetering (voorspelbaarheid omhoog)
 • Klimaatbewuste ontwikkeling
 • Betaalbaarheid producten verbeteren

Service, Reinold Paauw

 • Beschikbaarheid data t.b.v. faalkostenreductie
 • Communicatie met bewoners verbeteren
 • Met co-makers klanten beter bedienen en klachten sneller sluiten

Trebbe Nieuwegein, Johan Bombach

 • Interne organisatie, processen en structuur
 • Budgetbewaking
 • Verbinden binnen en buiten

U-bouw, Jeroen Gietema & Geert Klein Lebbink

 • Identiteit, trots en gezamenlijkheid binnen Team U-bouw
 • Kengetallen en nacalculatie
 • Afvalbeperking op de bouwplaats

Verbouw & Beheer, Carla Bokdam

 • Volgt

Wonen NO, Mark Jaspers & Roy Huis in 't Veld

 • Projecten explicieter sturen vanuit concepten
 • Verbeteren kostprijsbreakdown
 • Implementatie WKB