Een wendbare en solide organisatie

Wij zien verandering als een constante factor in onze organisatie en zijn voortdurend in ontwikkeling. Trebbe volgt de veranderingen in de markt op de voet, of zit er soms al middenin en is proactief.

Missie

Het creëren van (klant)waarde voor alle belanghebbenden door het ontwikkelen, bouwen en beheren van huisvestingsprojecten met toekomstwaarde en respect voor de leefomgeving, zowel op eigen risico als voor derden. Dat is onze missie die we elke dag weer nastreven.

Visie

Trebbe is een solide familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan een eeuw. Wij zijn gericht op continu aanpassen en verbeteren. Onze focus ligt op duurzame relaties en samenwerkingsverbanden. Dit ziet u terug in onze aanpak en onze bedrijfscultuur.

Ambitie

Wij leggen de lat hoog. Ons continu verbeteren en aanpassen moet bijdragen aan onze ambitie. In 2018 willen wij tot de top 5 van ontwikkelende bouwers in Nederland behoren.

Kernwaarden

Wij werken aan onze missie en ambitie vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zijn als het ware ons dna. Dit dna is van belang om onze ambities te realiseren.

  • Klant centraal; wij bouwen voor de opdrachtgever en voor de eindgebruiker. Het gaat om de klant en zijn verwachtingen, die zetten wij bij Trebbe altijd op de eerste plaats.
  • Samenwerken; het gezamenlijke doel vaststellen, periodieke overleggen en bouwpartners staan bij Trebbe hoog in het vaandel.
  • Efficiënt; processen efficiënt inrichten en continu verbeteren met behulp van Learn, daar staan wij voor
  • Betrokken; wij verplaatsen ons in de opdrachtgever en eindgebruiker. Wij behandelen de ander zoals wij zelf behandeld willen worden.
  • Duurzaam en energiebewust; ontwikkelen, bouwen, beheren, rekening houden met onze toekomst, daar werken wij aan.
  • Afspraak is afspraak; het fundament voor een duurzame relatie en een plezierige en succesvolle samenwerking met onze opdrachtgever, opdrachtnemers en co-makers.

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT