In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.Trebbe vindt veiligheid een zeer belangrijk item en heeft deze code ook ondertekend.

Ondanks een veelomvattend stelsel van wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid, aangevuld met sector-afspraken en instrumenten, vinden in de bouw, infra (weg, water, spoor) en installatietechniek nog ongevallen plaats.

Om de veiligheidscultuur in onze gehele keten intrinsiek te verbeteren gaan wij nog intensiever samenwerken. Wij doen dat door onze werkwijzen te harmoniseren en door instrumenten te uniformeren. In de Governance Code leggen wij de gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vast. En dat vertalen we in concrete afspraken en acties: quick wins, structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.

 

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT