CO2 Prestatieladder

Een CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Trebbe vindt het belangrijk om zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van projecten CO2 bewust te handelen. Dit doen we door ons actief in te zetten voor energiebesparing en we maken efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Daarnaast vragen wij ook onze leveranciers en co-makers om serieus werk te maken van CO2-reductie.

In het CO2-portfolio worden alle aspecten rond de CO2-Prestatieladder benoemd en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het klimaatbewustzijn binnen Trebbe is georganiseerd.

Het gehele portfolio lezen?

Bekijk het gehele CO2-portfolio 2019 in pdf

Bekijk het gehele CO2-portfolio 2018 in pdf

Bekijk het gehele CO2-portfolio 2017 in pdf

Ons CO2-portfolio hebben we ook gevisualiseerd. Zo is in één oogopslag duidelijk is hoe het verloop van onze CO2-uitstoot is, welke maatregelen we getroffen hebben en welke maatregelen we nog willen treffen om de uitstoot verder terug te dringen.

Bekijk de infographic Co2-prestatieladder 2019

Bekijk de infographic CO2-prestatieladder 2018

Bekijk de infographic CO2 prestatieladder 2017

Bekijk ons CO2 prestatieladder certificaat

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT