Directiemededeling: Organisatie BasisWonen & Inkoop

Regionale splitsing productie en vacature

De afgelopen jaren is de omzet van BasisWonen (grondgebonden woningen) flink gestegen en de spreiding van de projecten over ons werkgebied is erg groot geworden. Daarom hebben we besloten de productie van BasisWonen regionaal te splitsen naar twee ‘productiebedrijven’. Productie BasisWonen Midden West (MW) aangestuurd vanuit Nieuwegein door Dimitri Veldhoen en Noord Oost (NO) aangestuurd vanuit Zwolle/Enschede door het hoofd productie in Zwolle. Door het vertrek van Patrick Peet is in Zwolle de vacature hoofd productie/ adjunct -directeur BasisWonen ontstaan. Deze functie wordt nu ad interim ingevuld door Henk Lonink.

Planning en versterking organisatie Nieuwegein

Onze doelstelling is dat de regionale splitsing van de productie van BasisWonen per 1 januari 2021 volledig geïmplementeerd is. Voordat het zover is, zal eerst het hoofd productie in de regio NO aangetrokken moeten worden en tegelijkertijd willen we de organisatie in Nieuwegein (regio MW) versterken met een hoofd voorbereiding voor BasisWonen en HoogWonen (appartementen).

De regionale splitsing van de verantwoordelijkheid voor de projecten van BasisWonen (voorbereiding en realisatie) zal in 2020 via de weg der geleidelijkheid worden doorgevoerd.

Kenniscentra BasisWonen en HoogWonen

Het kenniscentrum BasisWonen, met name de verantwoordelijkheid voor het concept BasisWonen en de stappen naar verdere industrialisatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van de regio NO (Zwolle/Enschede). Het kenniscentrum HoogWonen blijft onder de verantwoordelijkheid van de regio MW (Nieuwegein).

Inkoopfunctie

Onze organisatie heeft samen met de Giesbers Bedrijven een omvang gekregen die mooie kansen biedt voor een gezamenlijk inkoopbeleid. Wij hebben Marcel Egberink bereid gevonden hier invulling aan te geven vanuit de Trebbe Groep. In deze nieuwe rol richt hij zich op het beheer van de co-makercontracten, NiCB en ondersteuning van projectmatige inkoop in samenwerking met de hoofden productie en projectleiders. Marcel is nu adjunct-directeur voorbereiding BasisWonen. Zodoende ontstaat de vacature hoofd voorbereiding BasisWonen (regio NO) in Zwolle. Tot het moment waarop deze vacature is ingevuld, blijft Marcel zijn huidige functie vervullen.

Directie Wonen

Trebbe Wonen B.V. omvat BasisWonen, HoogWonen én Projectontwikkeling. De directie van Trebbe Wonen bestaat uit Hein Stooker en Johan Bombach en is vanuit Trebbe Groep het aandachtsgebied van Hein Trebbe jr. Hein Stooker richt zich primair op de projectontwikkeling en Johan Bombach op de organisatie van Wonen. Wij verwachten dat we met de regionale splitsing van de productie en de bijbehorende uitbreiding van de voorbereiding recht doen aan de groei van de organisatie van Wonen en specifiek BasisWonen versterken en meer verbinden met de regionale markt.

Directie Trebbe Groep Hein Trebbe sr & Hein Trebbe jr