Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 2-10-2020

Veerkrachtige vrijdag bij Trebbe met Hein Trebbe sr.

Niet alleen privé, maar ook op ons werk hebben we allemaal weleens te maken met kleine en grote problemen, uitdagingen en tegenslagen. Hoe bied je die het hoofd? Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse in het omgaan met voor- en tegenspoed. In de serie Veerkrachtige vrijdag vertellen medewerkers hoe zij omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Vandaag deelt Hein Trebbe sr. directeur bij Trebbe, wat voor hem veerkracht is en wat zijn visie is op de omgang met mensen.

Wat maakt werken bij Trebbe leuk?

“Als kind wilde ik kapitein worden, ik wilde de zee op. Uiteindelijk heb ik hier toch niet voor gekozen, maar besloot ik weg- en waterbouw te gaan studeren. Ik voelde me destijds meer verbonden met de waterbouw dan de woning- of utiliteitsbouw. Mijn praktijkstage heb ik dan ook in de 'waterbouw' gedaan. Na mijn afstuderen zou ik naar het buitenland gaan voor een project. Dat ging op het laatste moment niet door en omdat ik op dat moment geen alternatief had ging ik met mijn vader in gesprek en startte ter overbrugging in het familiebedrijf. Ik ging allereerst aan de slag als assistent-uitvoerder, werd uiteindelijk directeur nadat ik verschillende functies zoals assistent-projectleider, bedrijfsleider en adjunct-directeur heb uitgeoefend.

De bouwbranche is een prachtige bedrijfstak. Je maakt dingen voor de toekomst en geeft vorm aan leefomgevingen. Over tig jaar kun je daar nog trots naar kijken. Ik kom nog langs gebouwen die mijn opa heeft gerealiseerd, waar heb je dat nu nog meer? Ik vind de bouw zeer dynamisch en boeiend. We zien nu steeds meer industrialisatie, prefabricage en we zijn meer op de processen gericht. Dit heeft gevolgen voor de bedrijven in deze branche en de mensen die er werken. Ook zijn we als bedrijfstak veel communicatiever geworden. De omgang met onze opdrachtgevers en eindgebruikers heeft zich naar een heel ander niveau doorontwikkeld. Het werken bij Trebbe, ons familiebedrijf, vind ik natuurlijk erg leuk, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Familiebedrijven zijn anders gestructureerd dan beursgenoteerde ondernemingen; de waan van de dag speelt bij ons in mindere mate een rol, wij zijn op de lange termijn gericht. Wat mij erg aanspreekt is, dat ik graag met veel verschillende mensen, breed in de organisatie, samenwerk. Bij Trebbe kennen we lange dienstverbanden, dat vind ik erg prettig en geeft een extra dimensie. Je krijgt een goede band met elkaar en het brengt stabiliteit in de onderneming.”

Hoe levert u vanuit uw werk een bijdrage aan onze ambitie ‘Nederland mooier maken’?

“Wij streven ernaar duurzame, betaalbare en gezonde leefomgevingen te ontwikkelen en te realiseren. Uiteraard vind ik het écht leuk om mooie, bijzondere gebouwen te maken, zowel utilitair als in de woningbouw. De Boulevardtoren in Enschede vind ik daar een goed voorbeeld van. Het is de eerste toren met een hoogte van 100 meter die wij hebben gebouwd. Voor die tijd was het een erg duurzaam gebouw en ik vind het een mooie woontoren. De duurzaamheidsdiscussie is al lang gestreden, het is een gegeven dat we naar een substantieel duurzamere samenleving moeten gaan. Onze projecten worden daardoor toekomstbestendiger, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Die uitdagingen kun je als een belemmering zien, maar ik zie ze liever als vraagstukken die je aansporen het nog beter te doen.”

Trebbe werkt vanuit drie kernwaarden (betrokken, ondernemend & betrouwbaar) welke spreekt u het meest aan en hoe geeft u daar invulling aan?

“De kernwaarden herken ik alle drie in onze onderneming en zijn ook alle drie op mij van toepassing. Betrokkenheid lijkt me duidelijk, ik ben directeur en mede-eigenaar van Trebbe. Mijn betrokkenheid is daardoor zeer hoog.

Betrouwbaarheid is iets wat we iedere dag nastreven. Dit vertaalt zich in openheid en eerlijkheid naar onze medewerkers, opdrachtgevers en andere partijen waarmee we werken. Afspraak is afspraak is daarin belangrijk. Lukt een gemaakte afspraak even niet, dan maken we dit direct bespreekbaar. Dat proberen we ook uit te dragen naar de mensen waarmee we samenwerken en die bij ons werken. Mensen vinden het misschien soms moeilijk om aan te geven dat iets niet haalbaar is, maar problemen lossen zichzelf bijna nooit op. Ga uitdagingen en problemen nooit uit de weg, ga ze vol vertrouwen tegemoet. Dit is gelijk een mooi bruggetje naar onze derde kernwaarde ondernemend.

Ondernemend zit diep in onze haarvaten. We hebben de afgelopen jaren een aantal mooie overnames gedaan die goed aansluiten op ons ondernemende karakter. We wilden een mooie positie in de bedrijfshuisvesting, de overname van Dijkham bouw leverde ons die op. Daarna volgde onze deelname in Bouwbedrijf Van den Hengel, onder andere vanwege hun kennis van restauratie en binnenstedelijk bouwen. Omdat we ons werkgebied wilden uitbreiden naar het westen en het zuiden van het land namen we de Giesbers bedrijven over. Vrijheid gaat voor mij hand in hand met onze kernwaarde ondernemend. Wij geven onze mensen veel vrijheid. Collega’s krijgen de ruimte en de credits voor behaalde successen. Ik vind dit een heel groot goed. Dat is écht onze visie die wij hebben op hoe we met mensen omgaan.”

Deze tijd vraagt om veerkracht, wat betekent dit voor u en hoe geeft u daar invulling aan?

"Veerkracht wordt grotendeels bepaald door motivatie van mensen. Brede inzetbaarheid en flexibiliteit zijn van groot belang om een mens veerkrachtig te houden en dat lukt alleen met de juiste motivatie. De veerkracht van mensen bepaalt de veerkracht van onze onderneming. Dat betekent dus ook openstaan voor veranderingen en nieuwe technieken. Ik vind dat onze medewerkers ongelooflijk snel en goed hebben ingespeeld op de veranderingen door het coronavirus. Daarvoor verdienen onze mensen echt een pluim. Het is prachtig dat iedereen zijn werk zo voortzet. Toch hoop ik dat we weer terugkeren naar de situatie van voor corona, waarbij ik wel besef dat het feitelijk nooit meer helemaal wordt zoals het was. De ziel van ons bedrijf is ontmoeting. Door elkaar te zien en te spreken weet je hoe je collega’s of andere samenwerkingspartners in elkaar zitten en wat hen beweegt. Het koffiepraatje is verdwenen en die is juist zo ontzettend belangrijk voor de onderlinge relaties in ons bedrijf."

Wat is uw veerkrachtige tip?

"Blijf gezond! Gezondheid is je meest waardevolle bezit."


Contactpersoon: Trebbe algemeen

Email: info@trebbe.nl

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

Gerelateerd nieuws