Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 15-05-2017

Trebbe sluit 2016 ook financieel goed af

“Strategie werpt zijn vruchten af”

Na een forse omzetstijging in 2015, nam ook in 2016 de omzet aanzienlijk toe. De totale omzet steeg met ruim 22% naar € 230 miljoen. Voor 2017 verwacht Trebbe een verdere stijging van de omzet en een verbetering van het nettoresultaat.

Met name woningbouw maakte een sterke groei door. De omzet steeg met 28% van € 120 miljoen naar € 154 miljoen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw nam met 12% toe tot € 76 miljoen. Het nettoresultaat van Trebbe kende een lichte stijging; van € 5,4 miljoen naar 5,9 miljoen (2,6% van de omzet). Trebbe is in de jaren die achter ons liggen altijd winstgevend gebleven.

Personeel

Als gevolg van de sterke omzetgroei is ook het personeelsbestand van Trebbe gegroeid. Eind 2016 waren er 330 personen in dienst, een stijging van ruim 12% ten opzichte van 2015. Mede door de verwachte omzetstijging in 2017 wordt ook een toename van het aantal medewerkers verwacht.

Missie: creëren van (klant)waarde voor alle belanghebbenden

Trebbe heeft de afgelopen jaren vol ingezet op conceptueel denken en het in teams werken. De kenniscentra BasisWonen, HoogWonen, BestaandWonen, Utiliteitsbouw & Specials, waar ook transformatie onderdeel van uitmaakt, en KleinBouw zijn hier het resultaat van. Hein Trebbe sr.: “Onze kenniscentra beantwoorden aan de sterke focus waardoor zoveel mogelijk klantwaarde gecreëerd en geboden wordt. Door het aanbrengen van focus, de vergaande samenwerking met onze co-makers, toepassing van duurzame oplossingen en het verder optimaliseren van onze processen kunnen wij efficiënter, sneller en kwalititatief betere producten bieden aan onze opdrachtgevers en klanten. Deze strategie werpt zijn vruchten af.”

Doorkijk 2017

Voor 2017 verwacht Trebbe een verdere stijging van de omzet en het nettoresultaat. De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2017 en de daaropvolgende jaren. “Wij gaan ons dit jaar en komende jaren verder focussen op de ingeslagen route van het conceptuele denken en het in teams werken. Ook duurzaamheid blijft onverminderd hoog op onze agenda staan. Onze tevreden opdrachtgevers en de (vervolg)opdrachten die wij van hen mogen ontvangen zijn voor ons de feitelijke bevestiging dat wij op de goede weg zijn,” licht Trebbe sr. toe.


Contactpersoon: Trebbe algemeen

Email: info@trebbe.nl

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

Gerelateerd nieuws