Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 27-11-2019

Portaal en Trebbe realiseren 53 sociale huurappartementen in Amersfoort

'Dit gebouw geeft invulling aan de toenemende vraag naar toekomstbestendige, betaalbare appartementen'

Marlies Krol, directeur Vastgoedprojecten bij Portaal en Antje de Groot-Schuttert, directeur bij Trebbe ondertekenden dinsdag 26 november 2019 de overeenkomst voor de sloop van het voormalige kantoorpand aan de Puntenburgerlaan 91 in Amersfoort en de realisatie van een modern, toekomstbestendig gebouw dat plaats biedt aan 53 energiezuinige, betaalbare appartementen, bestemd voor de sociale verhuur.

Marlies Krol: “Ik ben blij dat we moderne en zuinige stadsappartementen kunnen bouwen op deze mooie plek: dicht bij het station, het centrum en alle voorzieningen. Amersfoort heeft een enorme behoefte aan meer sociale huurwoningen. Daar leveren we ook met dit woongebouw weer een bijdrage aan. Dat doen we samen met Trebbe, een partner met wie we graag en prettig samenwerken.”

Antje de Groot-Schuttert: “Het vertrouwen dat Portaal ons keer op keer geeft, stelt ons in staat goede, duurzame en betaalbare huisvesting te realiseren, zo ook in Amersfoort.”

Over het appartementencomplex

Het appartementencomplex biedt plaats aan 53 sociale huurappartementen en komt op de plek van het te slopen kantoorpand aan de Puntenburgerlaan 91. Het nieuwe gebouw is ontworpen door architectenbureau AC&P. Dat is erin geslaagd het woongebouw een eigen uitstraling mee te geven zonder de samenhang met de wijk te verliezen. De realisatie van dit gebouw in de wijk Soesterkwartier geeft invulling aan de verdere versterking van de woonfuncties in dit gebied én beantwoordt aan de toenemende vraag naar sociale huurappartementen in Amersfoort.

Over de appartementen

De 53 tweekamerappartementen kennen een oppervlak van ca. 45 m2, zijn energiezuinig, volledig elektrisch en bij uitstek aantrekkelijk voor starters. De appartementen zijn bestemd voor de sociale verhuur en krijgen een huur van circa € 600,- per maand. Het huurbeleid van Portaal is erop gericht wonen betaalbaar te houden voor zijn huurders. Door daarnaast energiezuinige appartementen te bouwen, blijft de energierekening van de huurders laag en draagt Portaal ook op die manier bij aan het laag houden van de totale woonlasten.

Over de bouw

Eind dit jaar wordt het kantoorpand gesloopt. Het appartementencomplex wordt gerealiseerd volgens HoogWonen, het concept van Trebbe voor appartementen . Naar verwachting start de bouw in april 2020. Een jaar later, rond de zomer van 2021, vindt de oplevering plaats.

Geïnteresseerden

De huurwoningen worden begin 2021 aangeboden via het regionale woonruimteverdeelsysteem WoningNet. Toewijzing gaat op basis van inschrijfduur.


Contactpersoon: Trebbe algemeen

Email: info@trebbe.nl

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

Gerelateerd nieuws