Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 8-03-2017

Trebbe houdt investeringskosten BasisWonen ook in 2017 laag

Ondanks forse prijsstijgingen vanwege een aantrekkende markt, is het Trebbe ook dit jaar weer gelukt de investeringskosten voor BasisWonen laag te houden. Hein Trebbe jr. legt uit hoe dat gelukt is.

“Het is alom bekend dat de prijzen in onze markt enorm onder druk staan, we zijn er dan ook uiterst content mee dat wij deze trend niet hoeven te volgen met de prijzen van ons concept BasisWonen,” vertelt Hein Trebbe jr. “Met een prijsstijging van slechts 1%, weten we de investeringskosten voor onze opdrachtgevers en kopers laag te houden, zonder dat zij inboeten op kwaliteit, keuzevrijheid en een complete woning.” De geringe stijging ligt lager dan de inflatie en verwachte loonstijging voor dit jaar.

Optimalisatie

“Om de kosten voor onze opdrachtgever laag te kunnen houden hebben we verschillende oplossingen toegepast,” vervolgt Trebbe. “We weten steeds beter wat onze klanten en kopers willen, hierdoor zijn we, zeker afgelopen jaar, in staat geweest een aanzienlijke optimalisatieslag te maken binnen Trebbe en dan in het bijzonder bij BasisWonen.” De meest voorkomende processen en koperskeuzes binnen BasisWonen zijn geëngineerd en tot in detail uitgewerkt. Deze optimalisatieslag leidt direct tot een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden en een efficiënter voorbereidings- en uitvoeringsproces. Dit resulteert weer in lagere afstemverliezen, een kortere bouwtijd en daardoor kunnen we onze kostprijzen laag houden.

Sterke ketensamenwerking

“Niet alleen de optimalisatieslag die Trebbe heeft doorgevoerd, maakt dat wij de prijsstijging kunnen beperken tot een absoluut minimum.” Trebbe legt uit: “Bij BasisWonen werken we met vaste co-makers, inmiddels 14 in totaal. Alle processen van Trebbe en haar co-makers, zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering, worden nauwgezet op elkaar afgestemd. Deze sterke ketensamenwerking heeft door de jaren heen geleid tot een hogere kwaliteit, soepelere en efficiëntere processen en lagere bouwkosten.”

BasisWonen: een succes

Trebbe startte in 2009 met het eerste BasisWonen-project: Onderdijks in Kampen. Sindsdien hebben we ons concept steeds verder ontwikkeld, bijgeschaafd en geoptimaliseerd. En niet zonder succes. Juli 2015, zes jaar na de bouw van de eerste woning, vierden we het hoogste punt van de 1000e BasisWoning. In mei dit jaar wordt de 2500e BasisWoning opgeleverd, later dit jaar wordt de 3000e BasisWoning in uitvoering genomen. Trebbe: “Een prestatie waar ik natuurlijk trots op ben. Meer dan trots ben ik op het team BasisWonen en diens co-makers, zij zetten zich elke dag weer onverminderd hard in voor de ontwikkeling en realisatie van goede, betaalbare en duurzame woningen.”

Bekijk de nieuwe prijsbladen


Contactpersoon: Trebbe algemeen

Email: info@trebbe.nl

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

Gerelateerd nieuws