Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 31-05-2018

Trebbe en co-makers BasisWonen ondertekenen nieuwe gezamenlijke visie

‘Klaar voor de toekomst’

Trebbe en de co-makers van het woningconcept BasisWonen stelden samen de ketenvisie voor het co-makership BasisWonen op. Onlangs verbonden zij zich hieraan door gezamenlijk het visiedocument te ondertekenen.

Co-makership doe je samen

De ketenafspraken van Trebbe BasisWonen, waar eind 2011 de eerste co-makers zich aan verbonden, waren aan vernieuwing toe. “Een co-makership doe je samen daarom stelden we gezamenlijk een nieuwe ketenvisie op”, vertelt Patrick Peet, hoofd productie Wonen en één van de grondleggers van het co-makership Basiswonen. De nieuwe visie werd door de werkgroep Supply Chain Management (SCM) ontwikkeld. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging namens Trebbe en de co-makers van BasisWonen. Arpa begeleidt de groep. Het voornaamste doel van het SCM; de klantwaarde écht verhogen. “En daar hoort regelmatig reflecteren bij. Sluiten de ketendoelstellingen nog aan bij de gewenste klantwaarde? En wat betekent een nieuwe visie voor de bijbehorende samenwerking en het proces?”, vertelt Rafaella Broft, SCM consultant bij Arpa. “Het is mooi om te zien hoeveel er inmiddels bereikt is. En ik kijk ernaar uit om samen met de keten deze nieuwe doelstellingen te realiseren.”

Vier pijlers; een stevig fundament

Vanuit de missies, visies en kernwaarden van de co-makers en Trebbe stelden de bedrijven tijdens inspirerende sessies de ketenvisie op. Een stevige ketenvisie gebaseerd op de vier pijlers klant centraal, vertrouwen, samenwerking en ketenresultaat maakt het co-makership toekomstbestendig. “De ketenvisie geeft een duidelijke richting aan de koers die we samen willen varen”, legt Peet uit.

 

Samen doelen stellen

Het visiedocument is gereed en alle co-makers hebben zich hieraan verbonden. Nu kan het co-makership aan de slag met de concrete uitwerking. “Aan de hand van deze visie stellen we jaarlijks doelen op. Deze doelen gaan we ook écht elk jaar evalueren. Hebben we de doelen wel of niet behaald? Waarom wel of niet? En dragen de resultaten bij aan onze visie? En ook dat doen we allemaal samen.”, legt Joris Deley, supply chain manager, het vervolg uit.

Enkele feiten op een rij:

  • Eind 2011 startte Trebbe met het co-makership;
  • Inmiddels bestaat het co-makership uit 24 co-makers;
  • Onder begeleiding van Arpa voerde de keten vanuit het supply chain management traject Het Experiment, Bouw één woning in twintig dagen, succesvol uit. Het tweede experiment, Ritme, waarbij leverbetrouwbaarheid centraal staat, startte onlangs.

 


Contactpersoon: Joris Deley

Email: deley@trebbe.nl

Vanuit mijn functie als supply chain manager heb ik de ambitie om onze concepten BasisWonen en HoogWonen verder te optimaliseren en nog beter op de klantvraag te laten aansluiten. Door mijn jarenlange ervaring als projectleider ken ik het uitvoeringproces door en door. Bijzondere interesses zijn lean werken, supply chain management en het verder optimaliseren van onze uitvoeringsprocessen. Vragen? Neem contact met mij op via deley@trebbe.nl

Gerelateerd nieuws