Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 12-04-2019

Trebbe dringt CO2-uitstoot met ruim 50% terug

'Duurzaamheid en CO2-reductie nemen een steeds prominentere plek in'

Sinds 2010 is Trebbe gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Vanuit deze certificering publiceert Trebbe elk jaar het CO2-portfolio. De portfolio is een samenvatting van alle maatregelen die sinds de invoering van de CO2-prestatieladder zijn getroffen om elk jaar de CO2-uitstoot verder te reduceren. Het uitkomen van dit portfolio is een mooi moment om de balans op te maken met Jos Roesthuis, KAM-manager.

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Trede 5, dat is de ambitie

“Sinds de invoering van de CO2-prestatieladder hebben we al een mooie weg afgelegd om de CO2-uitstoot te reduceren”, blikt Roesthuis terug. “Ten opzichte van het basisjaar 2010 hebben we onze CO2-uitstoot per miljoen euro omzet met 54,5% weten terug te brengen.” Om die reductie te bewerkstelligen trof Trebbe stapsgewijs verschillende maatregelen. Een greep uit de maatregelen:

  • het lease-autobeleid werd stapsgewijs ‘vergroend’;
  • om het reisverkeer tussen de verschillende vestigingen in te perken werd een videoconference systeem aangeschaft;
  • de verschillende kantoren zijn inmiddels voorzien van led-verlichting;
  • vanaf 2018 maken we op al onze kantoren en projecten gebruik van 100% groene Nederlandse stroom.

“We pakken ook de handschoen op wanneer het gaat om de gebouwen die wij realiseren. We ontwikkelen en bouwen energieneutrale woningen en maken de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig. Ook bij utilitaire werken hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid”, vult Jos aan. Verschillende maatregelen zorgden ervoor dat Trebbe in 2018 trede 4 van de CO2-prestatieladder kon handhaven. “De ambitie is om binnen vier jaar de stap naar trede 5 te zetten.”

Trend die doorzet

Jos verwacht dat de trend rondom CO2-reductie de komende jaren doorzet. “We zien dat duurzaamheid en CO2-reductie een steeds prominentere plek in de maatschappij innemen. Ontwikkelingen als gasloos bouwen en BENG zijn hier goede voorbeelden van.” Om hier binnen Trebbe ook op de juiste manier handen en voeten aan te geven is er een team duurzaamheid opgezet. “Zij leveren een bijdrage aan de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de producten die we realiseren. Zo onderzoeken zij bijvoorbeeld de materiaalkeuzes in relatie tot de totale milieuimpact.”

De volgende stap

Om ervoor te zorgen dat Trebbe ook in 2019 haar CO2-uitstoot verder terugdringt, treft Trebbe ook in 2019 verschillende aanvullende maatregelen. “Dit jaar vergroenen we ons leaseautobeleid en we voeren een ketenanalyse uit om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de huidige toegepaste materialen. Vervolgens kijken we welke “groene” alternatieven er zijn. Uit onze portfolio blijkt dat de meeste CO2-emissie zit in de gebruiksfase van de door ons gerealiseerde woningen, daarom willen we dit jaar nog meer energieneutrale of nul-op-de-meter woningen realiseren”, besluit Roesthuis.

Meer weten? Lees het CO2-portfolio en bekijk de infographic


Contactpersoon: Trebbe algemeen

Email: info@trebbe.nl

De medewerkers van Trebbe staan u graag te woord.

Gerelateerd nieuws