Categorie: Actueel
Auteur: Trebbe algemeen
Datum: 14-09-2018

Gedrag, medebepalend voor het succes

Op dit moment worstelt iedereen met de verduurzamingsopgave. Wat is nu de beste verduurzamingsoplossing? En dat terwijl technieken nog volop in ontwikkeling zijn en wet- en regelgeving nog niet volledig en definitief zijn. Ondanks die onzekerheden pakte deltaWonen de handschoen op en toonde lef door te investeren in De Energieproeftuin in Berkum. Wouter Huuskes was vanuit Trebbe BestaandWonen betrokken bij dit project en vertelt er meer over.

Verduurzaming met oog voor bewonerscomfort

Een jaar geleden startten deltaWonen en Trebbe de verduurzaming in Berkum. Het resultaat: De Energieproeftuin. In negen woningblokken worden verschillende combinaties van energiebesparende, energieopwekkende en energieopslag methoden getest. “Het doel van De Energieproeftuin is onderzoek doen naar de meest optimale verduurzamingscombinatie met oog voor bewonerscomfort en aandacht voor bewonersgedrag”, steekt Wouter van wal.

Opgeleverd, maar nog niet klaar

De Energieproeftuin werd begin april dit jaar opgeleverd met de onthulling van twee energiefietsen bij de naastgelegen school, maar is daarmee nog niet klaar. Alle woningen en combinaties van technieken worden op dit moment gemonitord. “De eerste voorzichtige resultaten zijn gedeeld op het symposium over De Energieproeftuin op 13 september jl. Ons uiteindelijke doel is een routekaart waarmee we voor elke complexstrategie de ideale maatregelen bepalen."

Gedrag is medebepalend voor het succes

Tijdens de ontwikkeling van De Energieproeftuin, is vanaf het begin extra aandacht gegeven aan het gedrag. Gedrag is medebepalend voor het succes van duurzaamheidsprojecten. “Dat begint al tijdens het ophalen van de akkoordverklaringen. Tijdens dat traject kwamen we tot het inzicht dat mensen gevoeliger zijn voor verlies dan voor winst. Met dit inzicht in het achterhoofd maakten we met behulp van data duidelijk wat bewoners (financieel) verloren als ze niet akkoord gingen met de verduurzaming en dat werkte.”

Uit de data blijkt dat bewonersgedrag tijdens de gebruiksfase invloed heeft op de verduurzamingsopties. “Dit betekent dat we aan de slag moeten met het energiebewustzijn van mensen. Daar kan data ons weer bij helpen. Als we bewoners bewust kunnen maken van wat zij verliezen met bepaald gedrag, dan zijn ze zich hier eerder bewust van en genegen dit aan te passen. En dan loont de verduurzaming dubbel en dwars!”

Delen is vermenigvuldigen

“Voor ons is De Energieproeftuin uniek. De verkregen data en kennis is waardevol.” De komende jaren wordt er nog ontzettend veel data verzameld binnen de proeftuin. “Die data is nodig om te leren, zodat we de bewustwording omtrent energieverbruik kunnen vergroten. Het doel: energiebesparing door gedragsverandering. De opgedane kennis en data willen wij delen en vergroten. deltaWonen zet daarin de eerste stap door de monitoringsresultaten binnenkort beschikbaar te stellen op de website van De Energieproeftuin." Tijdens het symposium maakte deltaWonen bekend onderzoek te doen naar de oprichting van een openbaar kennisplatform. De aanwezigen zijn gevraagd hierin mee te denken.

"Wij hopen van harte dat andere (markt)partijen zich aansluiten en ook hun beschikbare data willen delen, zodat we met zijn allen kunnen leren. Wij nodigen u alvast uit, doet u met ons mee?”


Contactpersoon: Wouter Huuskes

Email: huuskes@trebbe.nl

Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Wouter Huuskes via huuskes@trebbe.nl

Gerelateerd nieuws