Nieuwe besluiten Utiliteit

Periodiek neemt het Technisch Team van ons kenniscentrum Utiliteit beslissingen, die vastgelegd worden in de besluitenlijst. Onlangs heeft het Technisch Team Utiliteit drie nieuwe besluiten genomen.

Zo is besloten dat bij kick-offs met onze materieeldienst de checklist materieel wordt ingezet. De doelstelling van deze checklist is het verder optimaliseren van de samenwerking tussen de materieeldienst en het uitvoeringsteam. Met de checklist wordt meer duidelijkheid en structuur gecreëerd.

Ook is besloten dat de keuringen worden uitgevoerd met de keuringsformulieren in EdControls. Door te werken met de formulieren in EdControls kunnen constateringen op de bouwplaats gemakkelijker worden vastgelegd. Doordat al deze keuringsformulieren op één plek worden opgeslagen ontstaat er een volledig dossier met de uitgevoerde keuringen. Een mooie bijkomstigheid van dit besluit is dat hiermee ook wordt voorgesorteerd op de aanstaande Wet Kwaliteitsborging Bouw.

Alle besluiten bekijken? Check de nieuwste besluitenlijst.