Marcel Trienen aan de slag bij LIV voor Trebbe

De directie heeft Marcel Trienen bereid gevonden om onze belangen in het verder uitwerken van de rol van wooncoach binnen LIV te behartigen. Marcel begint direct na de bouwvak één dag per week. De even weken is Marcel in Enschede te vinden, de oneven weken is hij in Nijmegen.

Wat is de Wooncoach?

De exacte rol van de wooncoach moet nog vorm krijgen, dat gaat Marcel samen met Klokgroep en Huub van Rumund van makelaardij Hans Janssen verder uitwerken. Uiteindelijk gaat het erom hoe we de rol van de makelaar optimaal kunnen benutten binnen LIV. En hoe we de samenwerking tussen de makelaar en de kopersbegeleider verder kunnen verbeteren.