Trebbe start pilot one-piece-experiment

Maandag 3 oktober start Trebbe in Nijmegen met een ambitieuze pilot. Trebbe en haar co-makers willen volgens de begrippen van one-piece-flow een compleet nieuwe woning in slechts 20 werkdagen, vanaf de fundering, opleveren. Met het one-piece-experiment willen we de klantwaarde echt verhogen en uiteindelijk de kostprijs verlagen. De doorlooptijd wordt meer dan gehalveerd, dit levert direct financieel voordeel op voor onze klanten doordat zij sneller gebruik kunnen maken van de nieuwe huisvesting. Voor omwonenden wordt de overlast beperkt en uiteindelijk zullen de algemene bouwplaatskosten dalen als gevolg van een kortere bouwtijd. Dit realiseren we zonder in te boeten op de keuzevrijheid en kwaliteit voor onze klant.

One-piece-flow

One-piece-flow komt voort uit de lean-filosofie en wordt gebruikt voor het direct afhandelen van een activiteit. Er is sprake van ‘flow’ als een ‘stuk’ of ‘batch’ (goederen, materialen, etc.) door een proces stroomt zonder stil te staan. Bij one-piece-flow of stuks-productie wordt gestreefd naar het continu doorstromen van een individueel stuk. Dit betekent dat een stuk zoveel mogelijk in beweging of beter ‘in bewerking’ is. Deelbewerkingen worden direct afgemaakt en de volgende bewerking direct opgepakt totdat het product klaar is.

Eén woning 20 werkdagen

3 oktober wordt er gestart met de bouw van de one-piece-experiment-woning. Het casco staat in slechts één dag en binnen vijf dagen is de woning wind- en waterdicht. Dan wordt er een vervolg gegeven aan de afbouw en afwerking van de woning. We leveren binnen 20 werkdagen de woning op.

Hoe?

Om een woning volgens de one-piece-flow te kunnen realiseren, kiezen we ervoor deze ‘verticaal’ te bouwen. Onze BasisWoningen worden nu nog seriematig en horizontaal gebouwd. Dit houdt in dat de bewerkingen die dagelijks gedaan moeten worden, ‘per blok’ worden uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld bij een blok van vijf rijwoningen eerst de begane grondvloeren gelegd bij alle vijf de woningen voordat de wanden geplaatst worden. In het geval van de pilot wordt per woning de eerste bewerking opgevolgd door de tweede bewerking.

Samen

Doordat de volgorde van het bouwen wijzigt, vinden er ook veel verschuivingen van de uit te voeren werkzaamheden plaats. Dit vraagt een hele andere wijze van organiseren en plannen. Van een leanplanning op veelal dagniveau kennen we nu een leanplanning op een gedetailleerd uurniveau. De planning is gezamenlijk met al onze co-makers opgesteld. Elke co-maker heeft vanuit zijn/haar specialisme aangegeven hoeveel tijd er nodig is voor een bewerking. Hierdoor hebben we een efficiënte en gedragen planning opgesteld.

Uitdagend en in één keer goed

Naast een andere systematiek van plannen brengt deze nieuwe werkwijze nog enkele uitdagingen met zich mee. De ene bewerking volgt de ander direct op. Dit betekent dat de eerste bewerking in één keer goed uitgevoerd moet zijn, voordat de daaropvolgende bewerking wordt uitgevoerd. De voorbereiding van het werk moet tot in de puntjes verzorgd zijn omdat er geen tijd voor herstel van fouten is. Ook de bouwplaatslogistiek moest opnieuw onder de loep worden genomen. Doordat materialen, van verschillende leveranciers en co-makers, nu in kleinere hoeveelheden en op meerdere momenten in het bouwproces benodigd zijn, worden deze door middel van just-in-time leveringen op onze bouwplaats geleverd. Door een slim logistiek plan beperken we het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats en daarmee de CO2-uitstoot op ons project en de overlast voor de omgeving.

Waarom deze pilot?

De pilot is geïnitieerd vanuit onze werkgroep Supply Chain Management. Een werkgroep die bestaat uit een afvaardiging namens Trebbe en haar co-makers van BasisWonen. De voornaamste doelen van deze werkgroep; de klantwaarde écht verhogen en continue kostprijsverlaging behalen. Met deze pilot geven we een invulling aan beide doelen.

Doordat we doorlooptijd met 60 á 70% kunnen inkorten t.o.v. de bouwtijd wanneer we horizontaal bouwen, wordt ook de periode waarover bouwrente betaald moet worden door onze kopers enorm beperkt. Voor corporaties geldt dat zij de woningen veel sneller kunnen verhuren. Het inkorten van de bouwtijd levert een direct financieel voordeel op voor onze klant. Ook voor de bewoonde omgeving is een sterk gerduceerde bouwtijd fijn, doordat er sneller gebouwd wordt, ondervinden omwonenden een kortere periode overlast. Uiteindelijk moet de verkorte doorlooptijd ook een kostprijsreductie opleveren doordat de algemene bouwplaatskosten dalen.

De flow waarin gewerkt wordt is vastgesteld voor elke partij. Elke betrokkene kent een vast werktempo waarbij er in de planning geen wachttijden meer zijn opgenomen. Door in de flow te werken vinden er geen verspillingen plaats en worden faalkosten gereduceerd naar 0. De bewerkingen volgen elkaar in een vlot tempo op, dit houdt in dat de eerste bewerking goed uitgevoerd moet zijn voordat de daaropvolgende uitgevoerd kan worden. Dit resulteert in een woning zonder opleverpunten.

Wij zijn nu al enthousiast over deze pilot en wat zijn we trots als het lukt. Als één van de eerste bouwers in Nederland een woning realiseren in slechts 20 dagen zonder in te boeten op keuzevrijheid of kwaliteit voor onze klant.

Meer weten over het one-piece-experiment? Dan kun je contact opnemen met Patrick Peet, hoofd productie Wonen, 088 259 02 21 of mail naar Peet@trebbe.nl

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT