De ladder van samenwerking

De ladder van samenwerking

De ladder van samenwerking bestaat uit een aantal ‘treden’ / fases die we tijdens onze samenwerking gezamenlijk doorlopen om tot een goede samenwerking te komen. De eerste twee treden vragen actie en energie van de betrokkenen, de drie daaropvolgende ontstaan na een succesvolle start. Het team komt in flow. De ladder van samenwerking kent de volgende treden.

Kennen; de eerste trede op de ladder van samenwerking

Kennen en weten wat de ander doet. We beginnen met een kick-off met de betrokken partijen. Het doel? Elkaar beter leren kennen en van elkaar weten wat we doen. We verkennen tijdens de kick-off elkaars belangen en drijfveren.

De treden in de ladder van samenwerking
Goede samenwerking is onontbeerlijk voor een goed project

De tweede trede op de ladder van samenwerking; weten

Na de eerste kick-off willen we graag weten en begrijpen van elkaar hoe de ander denkt. Een mooie en doeltreffende manier om dit inzichtelijk te krijgen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit is een systematiek om de verschillen, sterktes en zwaktes in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Zodat we van elkaar weten hoe we in elkaar zitten, waar de kracht van ieder individu ligt en we die optimaal kunnen benutten.

Waardering, de derde trede op de ladder van samenwerking

Na verloop van tijd ontstaat er waardering voor elkaar. We gaan oprecht hechten aan de inbreng en mening van een ander. We blijven inzetten op de zachte kant van de samenwerking.

Vertrouwen; de vierde stap

Als de samenwerking verder vordert, ontstaat er vertrouwen naar elkaar. In feite betekent dit niets anders dan iets over durven laten aan een ander.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard; een cliché en niet voor niets. Daarom gaan we zorgvuldig met dat vertrouwen om. Een lastig moment is vaak de prijsvorming. Partijen staan hier van nature wantrouwend tegenover elkaar. Graag zoeken wij samen een weg hierin, zodat vanaf de eerste start van het project de prijsvorming en de totstandkoming voor iedereen duidelijk is.

De laatste trede op de ladder van samenwerking; samenwerken

De laatste trede van samenwerking en ons ultieme doel. Samenwerken, dat betekent voor ons samen een beter resultaat en plezier beleven.

Ja! Ik wil kennis delen en ga graag met jullie in gesprek.

Deel dit verhaal op social media