Gezonde binnenlucht neemt een vlucht

Gezonde binnenlucht

Er verandert veel in woningbouwland. Van aardgas af, BENG en ook de regelgeving rondom binnenlucht gaat op de schop. Per 1 oktober jl. trok de VLA (Vereniging leveranciers, Luchttechnische Apparaten) de gelijkwaardigheidsverklaring rondom de mechanische ventilatie met één CO2-sensor in de woonkamer in. Uit onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit in met name de slaapkamers ‘s nachts matig tot slecht is. Trebbe sorteerde hier al enige tijd geleden op voor en garandeert gezonde binnenlucht. Waarom en hoe Trebbe dat deed legt Nico Blaauw teamleider techniek en duurzaamheid uit. “Eindelijk wordt er niet alleen naar het energieverlies van ventilatiesystemen gekeken, maar ook naar het effect op de luchtkwaliteit.”

De huidige regeling; MV en EPC

“Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt en hoe verschillende regelgeving in elkaar steekt”, steekt Nico van wal. De ventilatiesystemen worden meegenomen in de EPC-berekening van een woning. “Mechanische ventilatie met één CO2-sensor in de woonkamer scoort goed omdat energieverbruik gewogen wordt in de EPC-berekening”, legt Nico uit. Het systeem zelf verbruikt elektra. Omdat het systeem alleen ventileert op de momenten dat dit nodig is, is het energieverbruik om de woning op temperatuur te houden beperkt. Het gunstige energie-effect van dit systeem is vastgelegd in gelijkwaardigheidsverklaringen. Met het intrekken van deze gelijkwaardigheidsverklaringen verliest dit systeem het gunstige effect in de EPC-berekening. “Natuurlijk kun je dit weer dicht rekenen met een extra pv-paneel, maar dat kan straks met BENG ook niet meer. En je lost het probleem van de matige luchtkwaliteit er niet mee op.”

Gezonde binnenlucht de reden voor het intrekken van de verklaring

In het Bouwbesluit zijn waarden gesteld die van invloed zijn op luchtkwaliteit. Daarmee is geborgd dat in theorie alle woningen voldoen aan normen voor gezonde binnenlucht, gesteld door de GGD. Uit onderzoeken van onder andere Monicair bleek dat een groot deel van de gerealiseerde woningen met dit systeem in de praktijk niet voldoet aan de gestelde normen. “De reden hiervoor is dat bij deze systemen de sensor is opgenomen in de woonkamer. Op het moment dat men naar bed gaat, detecteert de sensor in de woonkamer geen CO2 meer en gaat de ventilatie terug naar de laagste stand.” In de slaapkamers wordt dan, naast natuurlijke ventilatie door een open raam, niet voldoende geventileerd. Hierdoor stijgt de concentratie CO2 en andere stoffen in de lucht, waardoor de luchtkwaliteit afneemt. Dit kan leiden tot verschillende klachten als:

 • hoofdpijn;
 • vermoeidheid;
 • concentratieproblemen;
 • problemen met de luchtwegen.

Een zoektocht naar kwaliteit en betaalbaarheid

Bijna twee jaar geleden las Nico de onderzoeken van o.a. Monicair. “Omdat we bij Trebbe de bewoner voorop stellen, vond ik dat we direct aan de slag moesten met de kwaliteit van binnenlucht.” En zo ging Nico op onderzoek uit. “Het beste systeem is om in elke verblijfsruimte luchtkwaliteit te meten en af- en toe te voeren. Dit is ook vaak een prijzige oplossing.” Nico ging op zoek naar een betaalbaarder alternatief voor het woonconcept BasisWonen, dat ook in de praktijk werkt. “Ik keek eerst naar het gebruik van de woning; wonen en slapen. ‘Het wonen’ wordt gemeten in de woonkamer met de standaard CO2-sensor. ‘Het slapen’ daarentegen wordt niet gemeten omdat de sensor in de woonkamer zit. Thuis plaatste ik als test een extra CO2-sensor op de overloop; regelmatig toerde de ventilator ’s nachts op omdat de luchtkwaliteit afnam.” Deze uitkomst bood Nico voldoende inzicht om op verder te borduren.

Dé oplossing

In overleg met Orcon – huisleverancier van Trebbe - en adviesbureaus, is de plaats van de extra sensor van de overloop verschoven naar de hoofdslaapkamer. Op deze plek is de meting nog betrouwbaarder. “Dit komt doordat er daar bijna altijd iemand in deze ruimte slaapt en de deur is vaak dicht, dat leidt tot snellere metingen.” Orcon en Peutz scharen zich ook achter deze ‘2-zone-oplossing’ en komen binnenkort met een nieuwe gelijkwaardigheidsverklaring. In het geval van HoogWonen, het concept voor nieuwbouw van appartementen, kiest Trebbe voor een andere oplossing. Omdat de kostenimpact bij (kleinere) appartementen lager is en het gebruik van de appartementen eerder divers, krijgt ook de tweede slaapkamer een extra sensor. Trebbe wacht niet op nieuwe wet- en regelgeving en past deze oplossing nu al toe bij alle nieuwe projecten. Dit betekent dat bewoners kunnen rekenen op een woning met:

 • altijd sturing op luchtkwaliteit voldoet;
 • een gunstig energieverbruik;
 • robuust en betaalbaar.

En dat zijn allemaal uitgangspunten die voor de bewoner en daarmee ook voor Trebbe ècht belangrijk zijn!

Gezonde binnenlucht in nieuwbouw en bestaande bouw

En heeft Trebbe dan alleen aandacht voor gezonde binnenlucht bij nieuwbouw? Het antwoord daarop is nee. “Trebbe drong door tot de finale van de 100%GZNDwonen challenge van Mitros”. Mitros schreef begin dit jaar een challenge uit waarbij zij op zoek zijn naar een oplossing voor bewoners van bestaande woningen die:

 • last hebben van koude tochtstroom;
 • last hebben van vochtproblemen zoals schimmel;
 • last hebben van geluidsoverlast door ventilatiesystemen;
 • de bediening als gebruiksonvriendelijk ervaren.

Trebbe ontwikkelde een concept op basis van dezelfde uitgangspunten als hiervoor benoemd. De oplossing is een combinatie van CO2-sensoren in alle verblijfsruimten, Zweedse roosters, ventilatiebox met vochtsensor en een schimmelwerend plafond. Hoe het systeem werkt, dat ziet u in de animatie.

Ja! Ik wil kennis delen en ga graag met jullie in gesprek.

Deel dit verhaal op social media