Goed voor Elkaar: posters

We willen ook zichtbaar maken wat 'Goed voor elkaar' is. Daarom is er iedere maand een nieuwe 'Goed voor elkaar' poster. Uitvoerders en de vestigingssecretariaten ontvangen deze iedere maand, met het verzoek deze op te hangen.