Goed voor Elkaar: een goed gesprek met...

‘Goed voor elkaar’ is hét thema dat de komende tijd als een rode draad door ons denken en doen loopt. Maar wat is nu ‘Goed voor elkaar’? Waarom gaan we aan de slag met ‘Goed voor elkaar’ en hoe zien we dat dan terug? Wij willen antwoorden! Daarom voelen we verschillende collega's eens stevig aan de tand en hebben zij het zelf wel ‘Goed voor elkaar’?