utiliteit - uitvoering

U kunt rekenen op ons vakmanschap voor, tijdens en na de uitvoering. Door onze jarenlange ervaring in de bouw, kunnen wij garanderen dat wij onze afspraken nakomen!

Zorg voor communicatie

Een goede bouwer zijn, dat is één. En dat is Trebbe, daar kunt u van op aan. Maar kunnen bouwers ook communiceren?

Onze mensen

Onze medewerkers worden niet alleen geselecteerd op hun bouwvakmanschap. Hun creativiteit, planningsinzicht, logistiek inzicht en sociale vaardigheden met onder meer met bijvoorbeeld de buurtbewoners zijn van even groot belang. Beperking van overlast vullen zij in op papier, maar letterlijk ook in de dagelijkse bouwpraktijk. Dan gaat het met name ook over de ongeschreven opstelling en houding van onze vakmensen. Uiteraard dient ons personeel zich te houden aan de gedragsregels die door de opdrachtgever en onszelf zijn bepaald. Trebbe beschikt over een eigen gedragsprotocol.

Betrokkenen

Goede informatievoorziening richting alle betrokkenen krijgt onze aandacht. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn en niet voor verrassingen komen te staan. Wij zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk overlast voor hen is. Korte lijnen tussen ons en de betrokkenen vormen in onze aanpak een cruciale schakel.

De focus op kwaliteit

Voor al onze projecten maken wij een Project Management Plan (PMP). Dit plan omschrijft de procedures en (proces)afspraken gedurende het bouwteam of de ontwikkelings- en de uitvoeringsfase. Het PMP is per definitie niet een statisch, maar een dynamisch document. Het doel van dit plan is te komen tot concrete maatregelen.

Met aandacht voor de omgeving

Bouwen in en nabij een bewoonde omgeving is een vak apart. Denk aan de veelal krappe bouwterreinen en grote groep omwonenden met wie je te maken hebt. Bovendien is het van groot belang dat de omgeving geen onnodige overlast ondervindt van de bouwwerkzaamheden. Een eerste vereiste is dan ook: zo snel mogelijk klaar, maar zonder dat de kwaliteit eronder lijdt! De realisatie en exploitatie van een omvangrijk complex in een dicht bebouwde en kwetsbare omgeving vraagt bijzondere aandacht voor bewoners, omwonenden en medewerkers van de bestaande huisvesting.

 


Gerelateerde projecten

Voer uw naam in
Voer uw telefoonnummer in

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT