Utiliteit - ontwikkeling

Voorafgaand aan de keuze voor een nieuw gebouw, wordt vaak gekeken of het gebouw kan worden gerenoveerd. Wij voeren graag een renovatiescan uit waarbij we zowel de techniek als de kosten onder de loep nemen. Blijkt renovatie geen geschikte optie, dan ligt nieuwbouw voor de hand. Bij nieuwbouw is er de keuze tussen: bouwen op de bestaande plek (dus eerst slopen) bouwen op een nieuwe locatie (de huidige huisvesting komt leeg te staan) Wij zijn in staat om in een heel kort tijdsbestek de waarde van de eventueel vrijkomende locatie te berekenen. We hebben ervaring in zowel nieuwbouw als renovatie.

In de ontwikkelingsfase zijn tijd, planning en budget uiteraard belangrijke thema’s. Maar heeft u al aan de volgende zaken gedacht:

  1. Flexibiliteit en alternatieve aanwendbaarheid (op termijn) van het gebouw.
  2. Wat is de (toekomstige) vraag van de beoogde gebruikers?
  3. Een traditionele aanbestedingsvorm, bouwteam of design & build?

Financiering

Eén van de moeilijkste opgaves is het vinden van de juiste financiering. Wil een bank geld lenen of is een samenwerking met een corporatie mogelijk? Trebbe heeft vanuit haar netwerk mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het financieringsvraagstuk.

De architect

Onze aanpak is niet gebonden aan een (vaste) architect. Wij maken graag samen met u de keuze!

Concepten/co-makers

Trebbe maakt bij de ontwikkeling en bouw van woningen en appartementen gebruik van woonconcepten: Trebbe BasisWonen en Trebbe HoogWonen. Deze concepten zijn prima toepasbaar bij de bouw van zorgwoningen en -gebouwen. De bouwkundige techniek is vergelijkbaar met die van woongebouwen, echter bij zorggebouwen is het aandeel installaties veel groter. Vanzelfsprekend maken wij gebruik van de nieuwste procestechnieken en methoden zoals BIM, Lean en ketenintegratie.

Wij denken graag met u mee!

Graag denken wij vrijblijvend met u mee over de verschillende mogelijk heden en scenario’s. Wij kunnen door onze ervaring snel doorrekenen wat de mogelijkheden zijn. Als ontwikkelaar adviseren wij u over de herontwikkeling van eventueel leegkomende gebouwen en/of terreinen. Dit kan gezamenlijk, maar ook geheel voor onze rekening en ons risico. Als bouwer pakken wij uw bouwproject op met een combinatie van vakmanschap en passie. En wij houden (technische) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Kunnen ze iets voor u als klant opleveren? Dan delen we ze uiteraard graag met u!


Voer uw naam in
Voer uw telefoonnummer in

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT