BestaandWonen communicatie

Communicatie gereedschapskist

Een goede bouwer zijn dat is één. En dat zijn wij, daar kunt u van op aan. Maar kunnen bouwers ook communiceren? Bij bouwen in een bewoonde omgeving is dat van groot belang! Trebbe heeft een gereedschapskist vol met verschillende communicatiemiddelen. Samen bepalen we welke tools we voor uw project gaan inzetten.

Bewonersbegeleider

Een bekend gezicht die tijdens de voorbereiding- en uitvoeringsfase het vaste aanspreekpunt voor bewoners is; dat is de bewonersbegeleider van Trebbe. Hij of zij zorgt ervoor dat bewoners precies weten waar zij aan toe zijn. De bewonersbegeleider neemt wensen en klachten op en verzorgt het hele communicatietraject.

Communicatieplanning

Duidelijk, tijdig en visueel communiceren is het uitgangspunt voor de communicatieplanning. Trebbe brengt informatie gefaseerd, op momenten dat het écht relevant is voor de bewoners. In de planning worden de communicatiemiddelen en -momenten opgenomen. Bewoners zijn zo altijd en overal op de hoogte van wat er speelt en ontvangen de informatie op een manier die voor en het meest prettig is. Bijvoorbeeld per brief of per mail op hun eigen adres of dat van een familielid.

Keukentafelgesprek

Iedere bewoner is anders. Iedere situatie is anders. De uitvoerder en bewonersbegeleider gaan daarom bij iedereen op bezoek voor een persoonlijk gesprek. De uitvoerder maakt een opname van het huis en bijzondere (persoonlijke) situaties worden in kaart gebracht.

Modelwoning

Om vast te stellen of alles werkt zoals bedacht wordt er een modelwoning gemaakt. Dit is meteen een mooie gelegenheid voor bewoners om te kijken wat het resultaat wordt. Daarom organiseert Trebbe een kijkmiddag. Ervaring leert dat deze kijkmiddag het ophalen van de benodigde 70% vergemakkelijkt.

Informatiebrochure

Een informatiebrochure is één van de tools die we altijd inzetten. Het is een handige manier om bewoners te informeren over wat er gaat gebeuren en welke keuzemogelijkheden zij hebben. Daarnaast vermelden we uiteraard wat de procedure is, de planning en wie de contactpersonen zijn.

Trebbe Thuishonk

De modelwoning doet tijdens de uitvoering dienst als rustpunt. In het 'Trebbe Thuishonk' kunnen bewoners even ontsnappen aan de werkzaamheden. Douchen, een wasje draaien en koken kan allemaal in deze woning. Voor een kopje koffie of contact met de bewonersbegeleider die hier regelmatig aanwezig is kunnen bewoners hier ook terecht.

Scheurkalender

Bewoners ontvangen een scheurkalender. Hier staat precies op waar op welke dag aan gewerkt wordt en welke overlast dit meebrengt. Op de kalender staat ook wat Trebbe van de bewoners verwacht. Denk aan het verplaatsen van meubels of het afdekken van spullen. Onze ervaring is dat dit zorgt voor rust en de overlast als minder hinderlijk wordt ervaren.

Scheurkalender

 

Smiley deurhanger

Door middel van een deurhanger met smileys kunnen bewoners op een laagdrempelige manier tijdens de werkzaamheden aangeven of het goed gaat. Groen betekent alles is oke. Rood betekent: ik heb een vraag of klacht. Onze bewonersbegeleider of uitvoerder kijkt in dat geval meteen even om de deur.

De renovatietas

Voordat we starten ontvangen bewoners van ons een ‘renovatietas’. In deze tas zit de deurhanger, afdekzeil, oordopjes en een pak koekjes. Met de uitnodiging om koffie te komen drinken in de rustwoning. De tas, in combinatie met de scheurkalender, zorgen ervoor dat de bewoner precies weet wat hem te wachten staat. Maar het aller belangrijkste; het straalt vertrouwen uit. Vertrouwen dat de bewoners in ons moeten hebben. Het is immers niet niks; je hele hebben en houden toevertrouwen aan een aannemer. Dat snappen wij heel goed.

Blokbijeenkomst

In groepjes van maximaal 10 bewoners komen we voor de start van de werkzaamheden bij elkaar. We overhandigen de scheurkalender en informeren hen over de te treffen voorbereidingen. Is er hulp nodig, dan regelen wij dat. Informatiebord In de wijk plaatsen we een informatiebord. Hierop houden de uitvoerder en bewonersbegeleider de meest actuele informatie over het project bij. Denk aan de planning, een overzicht van de werkzaamheden, de laatste nieuwsbrief, contactgegevens, bijzonderheden etc. Zo is iedereen altijd op de hoogte.

Herkenbaar bouwplaatspersoneel

Hoe weet je nu dat degene die bij jouw huis aanbelt ook echt komt om te werken aan de renovatie? Voor, met name oudere mensen, vaak best spannend. Om ervoor te zorgen dat bewoners precies weten wie er in hun huis rondloopt werken we met hesjes; Trebbe medewerkers zijn te herkennen aan hun kleding. Ook dragen zij een legitimatiebewijs bij zich. Zij kunnen zich dus altijd legitimeren.

Omgevingscommunicatie: een goede buur

Tijdens de bouwperiode zijn wij en de omwonenden elkaars buren. Wij gedragen ons als ‘een goede buur’ door op een attente manier te werken en ons er voortdurend van bewust te zijn dat wij te gast zijn in de buurt. Het gaat in wezen om basale zaken als: zorgen voor een nette werkplek, geen rommel achterlaten, geen radio’s op het werk en geen onnodige lichtvervuiling. We hanteren een omgevingschecklist om overlast zoveel mogelijk te beperken. Zijn er winkels die door de werkzaamheden minder goed bereikbaar zijn, kinderen wiens fietsroute door de wijk loopt, direct omwonenden die in dezelfde straat moeten parkeren? Wij zorgen dat ook zij precies op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren en welke gevolgen dat eventueel voor hen heeft. Bouwverkeer alleen op momenten dat kinderen op school zitten laten rijden, veiligheidsles op school, een bezoek aan de bouw; allemaal manieren om de buurt op een positieve manier bij het project te betrekken en voor hen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Door helder te communiceren en samen te zoeken naar een oplossing voor de genoemde hinder zorgen we dat het project ook in de buurt draagvlak krijgt.


Voer uw naam in
Voer uw telefoonnummer in

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT