Directiebenoeming Trebbe Bouw

Door de groei van Trebbe en vervolgens de uitdagingen van deze bijzondere tijd, is besloten de directie van Trebbe Bouw met ingang van 1 mei a.s. te versterken met Jeroen Gietema en Wouter Huuskes. Zij zijn nu beide adjunct-directeur binnen Trebbe Bouw. Jeroen en Wouter zullen zich vanuit hun eigen specialisme Utiliteit respectievelijk BestaandWonen gezamenlijk inzetten voor de marktgerichtheid en verdere professionalisering van de organisatie. Uiteraard in nauwe samenwerking met hun productiecollega’s Geert Klein Lebbink en Eric van der Ploeg. Wouter Huuskes neemt ook de verantwoordelijkheid voor onze afdeling Service over van Frances Swets. Wij bedanken Frances hartelijk voor haar inzet en de bereikte resultaten.

De directie van Trebbe Bouw bestaat nu uit Antje de Groot-Schuttert, Wouter Huuskes en Jeroen Gietema en Trebbe Bouw blijft vanuit Trebbe Groep het aandachtsgebied van Hein Trebbe sr. Antje gaat zich intensiever richten op het Trebbe-beleid ten aanzien van acquisitie en commerciële activiteiten. Zij blijft vestigingsdirecteur in Zwolle. Hein Trebbe sr. blijft aanspreekpunt voor de omvangrijke, complexe projecten binnen Trebbe.

Heb je vragen? Dan kun je die stellen aan Antje, Jeroen of Wouter. Met de benoeming van Jeroen en Wouter rekenen en vertrouwen we op een krachtige visie en focus op de toekomst van Trebbe Bouw en onze onderneming als totaal. Dat hebben we nodig, altijd en zeker nu! Wij wensen Jeroen en Wouter veel succes toe.

Hein Trebbe sr. & Hein Trebbe jr.