De stukken zijn succesvol ondertekend of je hebt ervoor gekozen om het verzoek te weigeren.

Heb je ondertekend, dan ontvang je het getekende document en ontvangstbewijs per mail. Heb je geweigerd, dan vragen we je om contact op te nemen met jouw Trebbe-contactpersoon.

Heb je nog vragen? Dan kun je ook contact opnemen met jouw contactpersoon.