De afstudeerstage van Sven Timmerman

‘Met toegepaste psychologie een vreemde eend in de bijt?’

Het is een zonovergoten vrijdagmiddag in juni, ruim 25 graden buiten. Sloten cafeïne, rammelende toetsenborden en verhitte gezichten bij de afstudeerders van Trebbe om de gestelde deadlines te halen. Sven Timmerman diende zijn afstudeerrapport op tijd in. Sven is een student toegepaste psychologie die niet de meest voor de hand liggende keuze maakte door bij een ontwikkelende bouwer zijn afstudeeropdracht uit te voeren. Hoog tijd voor een terugblik met Sven op een intensief half jaar. Het half jaar dat de overgang van student naar werknemer markeert.

Koppeling psychologie en marketing; interessant!

Begin dit jaar startte Sven met zijn afstudeerstage binnen Trebbe. Hij koos voor een afstudeeropdracht nadat hij was benaderd via LinkedIn. “Ik had daar een oproep geplaatst voor een interessante afstudeeropdracht. Nou die hadden ze bij Trebbe wel. Samen hebben we het onderwerp wel meer binnen kaders gebracht en concreet gemaakt.” Het onderzoek dat Sven voor Trebbe uitvoerde bestond uit het in kaart brengen van de klantreis van bewoners van renovatieprojecten om daarna door verbeteringen in het proces de bewonerstevredenheid te verhogen. “Voor mij een heel interessant onderwerp omdat daar psychologie en marketing samen komen. Ik had net een minor marketing gevolgd en vond dat wel heel interessant.”

Met een open blik erin

De bouw en Trebbe waren voor Sven onbekend. Echte verwachtingen had Sven dan ook niet van de branche en het bedrijf waar hij terecht kwam. Positieve verrassingen daarentegen waren er te over “Ik had niet verwacht dat er zo’n diversiteit aan functies zou zijn en dat er zoveel vernieuwd wordt zoals bijvoorbeeld De Energieproeftuin in Berkum. Daarnaast is het binnen Trebbe allemaal heel praktisch ingestoken. De informele sfeer die past goed bij mij.” Sven voerde zijn onderzoek uit voor BestaandWonen, het kenniscentrum dat zich bezighoudt met de verduurzaming van (bewoonde) woningen. “Ik wist niet eens dat mensen thuis konden blijven wonen tijdens een renovatie aan hun woning. Hierdoor stond ik objectief in het onderzoek en kon ik me goed verplaatsen in hen.”

Balanceren tussen verschillende werelden

Tijdens zijn onderzoek werd Sven goed begeleid vindt hij. “Ik werd overal in betrokken en mocht overal mee naar toe. Ik heb verschillende projecten bezocht en kreeg allerlei rapporten en tevredenheidsonderzoeken. Hierdoor had ik een goed vertrekpunt voor mijn onderzoek.” Hij raadt dan ook ieder ander van harte aan om een stage te lopen bij Trebbe. Wat Sven het meest is bijgebleven het afgelopen half jaar is toch wel het spanningsveld tussen school en Trebbe. “Vanuit school wordt ons geleerd om vooral vanuit de theorie te werken, Trebbe is toch meer op zoek naar een praktisch advies. Dat was wel een zoektocht naar de juiste middenweg waar Trebbe, school en ik tevreden mee waren.”

Beloftes zijn er om na te komen

Na een behoorlijk aantal interviews, stapels theorie en veel typ- en denkwerk is het onderzoek afgerond, de conclusie geschreven en heeft Sven het rapport ingediend. Een tipje van de sluier licht Sven graag op. “Als je bewoners écht tevreden wilt stellen dan moet je hun verwachtingen wel écht waarmaken. De verwachtingen worden gewekt door dagplanningen, dagkalenders, berichten via mail of telefoon.” De conclusie in het kort: verwachtingen en beloften moeten allemaal waargemaakt worden. Door het onderzoek werd duidelijk; met welke acties en uitspraken wij (onbewust) verwachtingen scheppen en in welk deel van het proces de verbeterpunten zitten.

En door… naar en in de toekomst

Om ervoor te zorgen dat binnen Trebbe dit besef meer gaat leven heeft Sven ook een interventie ontwikkeld. “Dit is een bewustwordingstraining voor kantoor- en bouwplaatsmedewerkers die uit verschillende middelen bestaat en ingaat op de drie meest niet waargemaakte verwachtingen.” Ook voor de bewoners heeft Sven verschillende tools ontwikkeld. “De eerste is een vragenlijst die de bewonersconsulent afneemt tijdens het eerste gesprek met de bewoners. Met deze vragenlijst brengen we voordat we gestart zijn met de werkzaamheden de verwachtingen van de bewoners in kaart.” Aansluitend brengt de bewonersconsulent een nieuwsbrief uit met de meest voorkomende verwachtingen van de bewoners en de bijbehorende toelichting of werkwijze vanuit Trebbe. “Zo kan Trebbe vooraf de verwachtingen van de bewoners beter managen”, legt Sven uit. Daarnaast heb ik drie nieuwe enquêtes ontwikkeld zodat er beter gemeten kan worden hoe de werkzaamheden verlopen en wat het sentiment daarbij is.” Zo kan Trebbe in de toekomst verder aan de slag met haar bewonerstevredenheid.

En wat gaat Sven doen in de toekomst? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. “Ik heb net gehoord dat ik met een 8 mijn afstudeeronderzoek heb afgerond. Nu ga ik eerst op vakantie en daarna ga ik solliciteren.” Sven sluit niet uit om dat hij ooit weer een voet in de bouwwereld zet. “Een functie op een afdeling HRM zou mij prima passen. De praktische cultuur en de informele sfeer die liggen mij wel”, sluit Sven glimlachend af.

Ook stage lopen bij Trebbe? Neem contact met ons op.