550 woningen Zwolle ontworpen door Trebbe, Novaform, Klunder architecten en LAP Landscape & Urban design behaalt tweede plaats in tender

“Ruimte voor klimaatadaptief leven, toekomstbestendig wonen en ontmoeting”

Zwolle heeft de ambitie om te groeien. Met de tender Wezenlanden Noord zet Zwolle hiermee een grote stap. Trebbe/ Novaform ontwierp samen met Klunder architecten en LAP Landscape & urban design een kwalitatieve en inclusieve groenstedelijke woonbuurt met ruimte voor 550 woningen.

Het team dat hieraan heeft gewerkt heeft een fantastisch plan neergelegd en een topprestatie geleverd. Dit werd helaas niet bekroond met de gunning, maar leidde tot een tweede plaats. Wij zijn ongelooflijk trots op de geleverde inspanning en het plan, het resultaat willen we u dan ook niet onthouden.

Binnen het plan Wezenlanden Noord van Trebbe, Novaform, Klunder architecten en LAP Landscape & urban design is ruimte opgenomen voor:

  • (deel)mobiliteit, door de inzet van deelauto’s, -scooters en -bakfietsen;
  • klimaatadaptief wonen en leven door onder andere waterdaken, grote bomen, landschap als spons, groene daken, waterspeeltuin, hittestress gevelontwerp en inheemse natuur;
  • klaar voor de toekomst door onder andere te voldoen aan BENG 2020, voorbereid op energieneutraal en klaar voor smartgrid;
  • ontmoeting door de opname van sociaal maatschappelijke voorzieningen zoals een kinderdagverblijf, BuurtBuik, Brede PMC, Repairshop, sociaal begeleidwerken, leerbedrijf en een skybar voor de stad kregen een plek.

Levendig stadsbeeld

De elf gebouwen waarover de 550 woningen verdeeld zijn krijgen elk hun karakter zonder de samenhang te verliezen. Dit had gezorgd voor een levendig stadsbeeld. De grote volumes zijn opgeknipt in kleinere volumes. Dit resulteerde in een fijnere korrel die goed aansluiting zoekt met zijn omgeving.

Zorgvuldig ontwerp is een sociaal veilig ontwerp

De plinten werden met de grootste zorg ontworpen, nergens in het plan komen dode gevels voor waarachter zich bergingen bevinden. Wonen, winkelen en werken vormen de schakel tussen het gebouw en het maaiveld. De buitenruimtes op de begane grond vormen een subtiel gradiënt tussen openbaar en privé. Door deze levendige plinten zijn er altijd ogen gericht op de binnentuinen en openbare buitenruimtes. Hierdoor is de sociale veiligheid geborgd.