Update KOMPAS

Vanaf maandag gaat de nieuwe versie van KOMPAS live. Bekijk hier het introductiefilmpje om met beeld en geluid te ervaren hoe een aantal nieuwe functionaliteiten werkt!
Aanvullend wordt hieronder nog een aantal nieuwe functionaliteiten toegelicht.

Projectfasen in- en uitschakelen
Het aanmelden van een nieuw project is sinds enige tijd mogelijk vanuit KOMPAS. Op veler verzoek is het vanaf nu mogelijk om bij de aanmelding aan te geven welke projectfasen van toepassing zijn. Is er geen aanbiedingsfase? Dan kan deze door de aanmelder uitgeschakeld worden (in overleg met je teamleider). Zo voorkomen we dat je onnodig taken hoeft af te vinken.

Groeidocumenten
Voor een aantal projectbeheersingsdocumenten is het zeer wenselijk dat deze in een opvolgende fase (voor zover ingevuld) terugkomen, zodat deze eenvoudig verder aangevuld kunnen worden. Dit is nu ingebouwd.

Fase-validatie
Om overzicht te houden op de status en de kwaliteit van lopende projecten is er vanaf nu een validatiemoment (door je teamleider / hoofd productie) ingebouwd. Zodra een fase (aanbieding, ontwerp of realisatie) wordt afgevinkt, zal dit in werking treden. Met een automatische mailingfunctie word je hiervan op de hoogte gehouden.

Verkenner openen vanuit KOMPAS
Ook nieuw in deze versie is het openen van verkenner-mappen vanuit KOMPAS. Dit betekent dat je onder meer de projectmap (op de W-schijf) behorend bij het project rechtstreeks vanuit KOMPAS kunt openen. Op deze manier blijf je eenvoudig vanuit KOMPAS werken. Dit geldt ook voor de standaard-documentatie (bibliotheek) waarbij eveneens een handige zoekfunctie is opgenomen.

Diverse functionaliteiten op taakniveau
Bekijk hier welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Dit zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.

Tot slot
KOMPAS is hét projectbeheersingssysteem binnen Trebbe voor kwaliteit, (arbo-)veiligheid en milieu. Door onder meer steeds complexere contractvormen (D&B, UAV-gc) en de aankomende Wet kwaliteitsborging is een uniforme aanpak van projectmanagement binnen Trebbe noodzakelijk. Om die reden is besloten om al onze projecten door middel van KOMPAS te beheersen. Samen de allerbeste kwaliteit leveren.

Wij beseffen ons echter ook dat de verschillende kenniscentra binnen Trebbe nog niet geheel op eenzelfde wijze projecten aanvliegen en waarbij nog verschillende documentatie wordt gebruikt. Dit betekent niet dat er een goed of minder goed is, maar het gevolg hiervan is wel dat op dit moment de toelichting / instructie bij sommige taken (nog) niet scherp genoeg is. We werken hier hard aan. Mede door de aanstaande komst van de Wet kwaliteitsborging zal het nog belangrijker worden om uniformiteit te creëren. Ook in de documentatie die vanuit KOMPAS wordt gefaciliteerd. Om dit verder te optimaliseren blijven we eveneens een beroep doen op jullie, de gebruikers.

Heb je tips, wensen of vragen? Zeer welkom! Meld deze bij je teamleider / hoofd productie. Periodiek vindt er overleg plaats tussen hen en KAM/ICT om KOMPAS verder te optimaliseren. Voor specifieke vragen kun je uiteraard ook meteen contact opnemen met KAM.